Terugblik op . . . .

Terugblik op
de gehouden expositie in de Synagoge, begin november 2019.
Thema: Van Tabernakel naar Synagoge.
Op de “thorarol” zijn de volgende reacties geschreven:
(het is een korte samenvatting van wat met name kinderen schreven in de door ons gemaakte thorarol).
School.
Heel mooi, en ook heel apart dit geloof.
Bedank, het was erg indrukwekkend.
Geweldig om te zien hoe dit geloof is.
Hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid en boeiende verhalen.
(Trefwoorden; interessant, bijzonder, waardevol).
School  (reacties van kinderen)
Ik vond het heel mooi
Het was leuk
Ik hoop dat het nog goed blijft gaan in Israël
Ik vond het leuk om wat te leren over de synagoge
Het was heel mooi verteld
Dat de Joden en christenen weer vrienden worden
(Trefwoorden; leuk, leerzaam, mooi, bijzonder).
Een Catachese groep.
Erg mooi, goede uitleg.
Een bijzondere ontmoeting.
Dank voor toelichting en gastvrijheid.
Incidentele bezoeker(s).
Interessante middag. Er is een prachtige toekomst. Jezus Christus zal eenmaal terugkomen voor Zijn volk (sjalom)
Mooie voorbereiding voor ons bezoek aan Israël.
Mooi, goed, uitgebreid, bevestigend maar ook wetenswaardig in alle details.
School  (reacties van leraren en kinderen) 
Het was heel indrukwekkend en heel leerzaam.
Ik ben blij dat ik ben geweest.
Ik vond het heel mooi, maar anders.
Erg leuk en mooi.
Heel gaaf
Dankjewel mevrouw
Erg Interessant 
(Trefwoorden; leuk, leerzaam interessant).
School (reacties van kinderen) 
Dat de oorlog in Syrië stopt
PCBO-school
Het was erg leuk en erg interessant.
Bedankt voor de uitleg 😊.
Leuk, super en bedankt. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Terugblik op:
– Israël-avond 18 febr. 2019
Sprekers: ds. Henk Poot, Opperrabijn Benyomin Jacobs, Eric Vink.
Helaas kon het forum niet doorgaan; daarom zijn hieronder de gestelde vragen vermeld.
Vragen/opmerkingen van deelnemers aan de Israël-vriendenavond 18 Februari 2019
1) Waar komt het antisemitisme vandaan? Of iemand een ander geloof heeft, een andere kleur of een andere politieke overtuiging, een andere sexuele geaardheid, mag toch geen reden tot haat zijn? Waar komt dat vandaan? En hoe kunnen we het tegengaan?
Volgens mij moet het beginnen met respect op te brengen voor alle mensen. Kinderen bij voorbeeld zien vaak die verschillen zelf niet eens. Laten we beginnen met de overeenkomsten, en respect te hebben voor de verschillen.

2) Een aanvulling op de vraag waar het antisemitisme vandaan komt met een voorbeeld van Jan van Barneveld: ” God heeft het Joodse volk uitgekozen; Mensen die God haten, kunnen God niet pakken, maar wel zijn lievelingetje”. Anti-Sem is Anti-Shem

3) Nigel Woodley stelt in zijn boek”The Holocaust exposed” dat het antisemitisme is geïnspireerd door satanische haat tegen Jezus, het beloofde Zaad van Abraham en David. Zelf Jood, de Messias van Jood en niet-Jood. Zou het voortgaand in deze gedachte van Nigel zo kunnen zijn dat het toenemend antisemitisme te verklaren is uit het feit dat de wederkomst van Jezus naderbij komt en daarmee het tijdstip dat satan dan gebonden wordt? In de zin van : Een kat in het nauw doet…..?

4) Antisemitisme is puur negatief en destructief. Zijn er duidelijke (historische) feiten, waaruit blijkt, dat God dit negatieve omkeert ten goede?

5) Is antisemitisme in feite het zich afzetten tegen God? Israël het lijdend voorwerp, omdat het God direct raakt?

6) Hoe lang laat God dit alles nog toe?

7)  Als je op internet de vreselijke reacties soms ziet over Joden, wil ik hier vaak op ingaan, omdat het me pijn doet, maar vaak denk ik dat het meer ellende oplevert als begrip. Is het daarom wel verstandig om via internet hier op in te gaan?

8)  Wat gaat S.A.P. allemaal doen? En hoe kunnen wij S.A.P. steunen?