Voor u gelezen

Psalm 132: 13-15

Want de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.
Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen.