Voor u gelezen

Hoe kan dit gebeuren ?
Wereldraad van kerken bevordert boycot Israel.
De Wereldraad van kerken(WCC) een christelijke koepelorganisatie waarvan wereldwijd 350 kerkgenootschappen lid zijn, traint vrijwilligers om de boycot van Israel te promoten meld het CIDI. In totaal worden er 1800 mensen opgeleid, die na afloop anti-Israel lobbyisme bedrijven in hun lokale kerkgenootschappen.Niet zelden maken deze vrijwilligers gebruik van antisemitische retoriek.Dit bleek deze week uit een uitvoerig onderzoek van NGO-monitor. Ook in ons land worden deelnemers geworven voor het programma, dat onder leiding staat van de Nederlandse predikant Owe Boersma
Bron: CIDI 18 januari 2019

Aantal Joden dat in 2018 naar Israël immigreerde was 5% meer dan in het jaar daarvoor. Van de 29,600 nieuwkomers kwamen er 10.500 uit Rusland. Een toename van 45%. Het aantal nieuwe immigranten uit Europa daalde.

Romeinen 15 vers 27.
….Immers als de heidenen aan hun geestelijke goederen deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke goederen te dienen.
Jeremia 31 vers 10.
….. Hoort het Woord des Heeren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt  . . . . . . 

Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem
Inmiddels is dit gebeurt.