Voor u gelezen

Romeinen 15 vers 27.

….Immers als de heidenen aan hun geestelijke goederen deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke goederen te dienen.

Amerikaanse ambassade eind 2019 naar Jeruzalem
Tijdens zijn bezoek aan Israel afgelopen week kondigde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan dat de Amerikaanse ambassade eind 2019 naar Jeruzalem zal worden verplaatst

* ‘Israel is geen bezettingsmacht’
Abdullah Al-Hadlaq, een vooraanstaande Koeweitse journalist, heeft deze maand publieke verontwaardiging gewekt met zijn uitspraken over de Joodse staat. In een paneldiscussie op de Koeweitse Alrai TV verwierp hij niet alleen het idee dat Israel een bezettingsmacht is, maar pleitte hij zelfs voor de terugkeer van de Joden naar hun oude vaderland. Hij prees Israel, dat de meeste Arabische buren op veel gebieden ver voorbij is gestreefd.

In zijn bijdrage, vertaald door het Middle East Media Research Institute (Memri), stelde hij: ‘Toen de staat Israel in 1948 werd opgericht, was er geen staat Palestina. Of u het wilt of niet, Israel is een onafhankelijke soevereine staat. Hij bestaat, heeft een zetel in de Verenigde Naties en de meeste vredelievende en democratische landen erkennen het land. De groep staten die Israel niet erkent, zijn de landen van tirannie en onderdrukking. De staat Israel heeft wetenschappelijke centra en universiteiten, waar zelfs de oudste en machtigste Arabische landen niet over beschikken. Israel is dus een staat en geen terreurorganisatie. Er is geen bezetting.
Er is een volk dat terugkeert naar het beloofde land. Weet u dat de geschiedenis van de Israëlieten oud is, ouder dan de islam? Daarom moeten wij, moslims, erkennen dat de Israëli’s recht hebben op dat land, dat zij niet hebben geplunderd’. (Bron: Israel Today)