Activiteiten – Agenda

Nederland feliciteert Israël 
10 mei 2018: Een muzikale en feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk a/d Loolaan te Apeldoorn.
Medewerking van
– het Holland koor
– het Hineni-orkest
– diverse artiesten en sprekers, w.o. ds. Kees van Velzen.
Programma 19.30 – 21.30 uur (geen pauze).
Aanmelden via de website   www.nederlandfeliciteertisrael.nl
  http://www.nederlandfeliciteertisrael.nl

ISRAEL-expositie 
In 2019 zal er weer een op Israël-gerichte expositie worden opgezet.
Locatie, datum alsmede nadere informatie zal zeker volgen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op deze website kunnen ook andere activiteiten worden geplaatst; natuurlijk wel in het kader van Israël en de Bijbel.
Zie daarvoor de pagina “Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel”
Wilt u / wil je  hier jouw / uw activiteiten ook vermeld hebben, stuur even de betreffende informatie op naar info@israel-apeldoorn.nl

Wilt u meewerken om de activiteiten die de werkgroep Israël-Apeldoorn organiseert te bekostigen, maak dan uw gift over op het bankrekeningnummer NL30 RABO 0122 2065 17 ten name van de penningmeester vd werkgroep, J.A. Roukema, Apeldoorn met vermelding  van “Israel zal leven”.
Het emailadres van de plaatselijke werkgroep is info@israel-apeldoorn.nl