Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Baptistengemeente, Bosweg 77, Apeldoorn, (wijk Berg en Bos)
Eerstkomende bijeenkomst:  22 maart 2023
Spreker: hr. Bert van Twillert
Onderwerp: de Petrusbrief: verder gaan met daar waar gebleven is.
Bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De Joodse lezingen in de Synagoge zijn weer gestart.
Volgende data:
Parkeren; Achter gebouw Menorah  Paslaan 11.
Aub giften -om deze lezingen te kunnen vervolgen- overmaken naar
NL 70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek o.v.v. Joodse Lezingen
Kijk ook op www.joodselezingen.nl

De activiteiten vd werkgroep Israel-apeldoorn
De in de Teresiakerk geplande expositie van Janiv is helaas komen te vervallen.
Er wordt nog gezocht naar een andere locatie c.q. activiteit.

In Apeldoorn wordt veel (ook aan Israel gerelateerde) lectuur bezorgd.
Waar? Bij nagenoeg alle kerken in Apeldoorn, Beekbergen, Lieren, Ugchelen.
Daarnaast bij veel bekende kerkelijke adressen. Welke lectuur ?
Hier enkele voorbeelden, t.w. Israël Actueel krant, Israël Today, Family7 magazine, het Zoeklicht, Werelddelen  en de nieuwsbrieven van diverse israëlische landelijke werkgroepen of organisaties.
Wel gewenst, maar niet ontvangen ? Wel ontvangen, maar niet (meer) gewenst ? Meldt het aan info@israel-apeldoorn.nl

Joodse Gedenkstenen
Op diverse locale plaatsen en data worden er zgn. steenleggingen gedaan ter herinnering aan de Joden die tijdens de 2e wereldoorlog zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn vermoord.
De Werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil u graag uitnodigen voor de eerstkomende gedenksteenlegging.
Eerstkomende datum: 13 april,
Locatie / tijdstip: Canadalaan 20; 10.30 uur.
Medewerking van de leerlingen van de Anne Frankschool.
Informatie via info@gedenkstenen-apeldoorn.nl

Voor meer info, kijk op 
 https://gedenkstenen-apeldoorn.nl