Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

De werkgroep Israel-Apeldoorn
komt in een bepaalde regelmaat bij elkaar, om de lopende en nieuwe activiteiten te bespreken.
Eerstvolgende keer:  3 september 2024.
Heb je ook belangstelling en mogelijkheden om betrokken te zijn bij Israël-activiteiten? Laat het weten aan  info@israel-apeldoorn.nl

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Baptistengemeente, Bosweg 77, Apeldoorn, (wijk Berg en Bos)
De bijeenkomsten vinden elke week plaats, telkens op de woensdagavond. 20.00 uur.

In Apeldoorn e.o. wordt  nagenoeg elke maand de chr.leesportefeuille bezorgd.
De chr.leesportefeuille heeft telkens een wisselende interkerkelijke samenstelling.
Waar wordt de leesportefeuille bezorgd? Bij de circa 40 kerken in Apeldoorn, Beekbergen, Lieren, Ugchelen.
Daarnaast nog bij veel bekende kerkelijke adressen (circa 250).
Welke lectuur ? Hier enkele voorbeelden, t.w.  het Zoeklicht, TWR, Amen, Israël Actueel krant, Israël Today, Family7 magazine, Werelddelen, Petrus  en de nieuwsbrieven van diverse israëlische landelijke werkgroepen of organisaties.
Wel gewenst, maar niet ontvangen ? Wel ontvangen, maar niet (meer) gewenst ? Meldt het aan info@israel-apeldoorn.nl

Joodse Gedenkstenen
Op diverse locale plaatsen en data worden er zgn. steenleggingen gedaan ter herinnering aan de Joden die tijdens de 2e wereldoorlog zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn vermoord.
Eerstkomende steenlegging:
Locatie:
De Werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn plaats met een zekere regelmaat op daartoe geschikte locaties de betreffende gedenkstenen.

De gedenkstenen staan ook bekend onder de naam Stolpersteine (struikelstenen), de werkgroep in Apeldoorn heeft er bewust voor gekozen om de stenen “Gedenkstenen” te noemen. De gedenkstenen die in Apeldoorn worden gelegd zijn 10×15 cm met daarin gegraveerd de naam van het slachtoffer, de sterfdatum en -plaats, en de bereikte leeftijd. Zo blijft de herinnering aan hen levend.
Voor meer info over gedenkstenen in Apeldoorn kunt u terecht op de website van de werkgroep https://gedenkstenen-apeldoorn.nl  Facebook: @GedenkstenenJoodsApeldoorn
Instagram: g
edenkstenenapeldoorn       e-mail: info@gedenkstenen-apeldoorn.nl
Een donatie is van harte welkom en kunt u overmaken naar:
Rekeningnummer: NL08RABO0358 1950 12 Ten name van: Stichting Apeldoornsche Bosch Omschrijving: “Donatie tbv Gedenkstenen Apeldoorn + “naam slachtoffer” of “andere bestemming”.
Voor meer info, kijk op  https://gedenkstenen-apeldoorn.nl