Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Baptistengemeente, Bosweg 77, Apeldoorn, (wijk Berg en Bos)
Eerstkomende bijeenkomst:  7 juni 2023
Spreker:
Onderwerp:
Bijeenkomst begint om 20.00 uur.

De Joodse lezingen in de Synagoge zijn weer gestart.
Volgende data: 15 okt., 19 nov. 2023
Parkeren; Achter gebouw Menorah  Paslaan 11.
Aub giften -om deze lezingen te kunnen vervolgen- overmaken naar
NL 70 INGB 0008 0239 58 t.n.v. N.I.G. De Stedendriehoek o.v.v. Joodse Lezingen
Kijk ook op www.joodselezingen.nl

In Apeldoorn wordt veel (ook aan Israel gerelateerde) lectuur bezorgd.
Waar? Bij nagenoeg alle kerken in Apeldoorn, Beekbergen, Lieren, Ugchelen.
Daarnaast bij veel bekende kerkelijke adressen.
Welke lectuur ? Hier enkele voorbeelden, t.w. Israël Actueel krant, Israël Today, Family7 magazine, het Zoeklicht, Werelddelen  en de nieuwsbrieven van diverse israëlische landelijke werkgroepen of organisaties.
Wel gewenst, maar niet ontvangen ? Wel ontvangen, maar niet (meer) gewenst ? Meldt het aan info@israel-apeldoorn.nl

Joodse Gedenkstenen
Op diverse locale plaatsen en data worden er zgn. steenleggingen gedaan ter herinnering aan de Joden die tijdens de 2e wereldoorlog zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn vermoord.
De Werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn wil u graag uitnodigen voor de eerstkomende gedenksteenlegging.
Eerstkomende datum: 7 juni
Locatie / tijdstip: Asselsestraat 135   10.30 uur.
De gedenkstenen staan ook bekend onder de naam Stolpersteine (struikelstenen), de werkgroep in Apeldoorn heeft er bewust voor gekozen om de stenen “Gedenkstenen” te noemen. De gedenkstenen die in Apeldoorn worden gelegd zijn 10×15 cm met daarin gegraveerd de naam van het slachtoffer, de sterfdatum en -plaats, en de bereikte leeftijd. Zo blijft de herinnering aan hen levend.
We hopen u op 7 juni 2023 te ontmoeten.
Voor meer info over gedenkstenen in Apeldoorn kunt u terecht op de website van de werkgroep https://gedenkstenen-apeldoorn.nl Facebook: @GedenkstenenJoodsApeldoorn Instagram: gedenkstenenapeldoorn e-mail: info@gedenkstenen-apeldoorn.nl
Een donatie is van harte welkom en kunt u overmaken naar: Rekeningnummer: NL08RABO0358 1950 12 Ten name van: Stichting Apeldoornsche Bosch Omschrijving: “Donatie tbv Gedenkstenen Apeldoorn + <naam slachtoffer>” of “andere bestemming”.
Voor meer info, kijk op
 https://gedenkstenen-apeldoorn.nl