Geplaatst door & opgeslagen onder Activiteiten.

Op deze website kunnen alle activiteiten worden geplaatst die in Apeldoorn plaatsvinden en die in relatie staan tot Israël en tot de Bijbel.
Wil je / wilt u hier jouw / uw activiteiten ook vermeld hebben, stuur even de betreffende informatie op naar info@israel-apeldoorn.nl
Wilt u meewerken om de activiteiten die de werkgroep Israel-Apeldoorn organiseert te bekostigen, maak dan uw gift over op het bankrekeningnummer NL30 RABO 0122 2065 17 ten name van J.A. Roukema Apeldoorn met vermelding van “Israel zal leven”.


Israel-informatie-bijeenkomst.

dd. 15 sept. 2016
Locatie Sprengeloo, Sprengeweg, hoek Prinses Beatrixlaan.
Aanvang: 19.30 uur.
Programma met sprekers, w.o Nati Rom en Koen Janusch (beide uit Israel).
Diverse Isr. organisaties (w.o. Elah) zullen zich presenteren.
Een uitgebreid assortiment Israel-produkten (IPC) is uiteraard aanwezig.

De hierboven genoemde activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de
werkgroep israel-Apeldoorn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Natuurlijk zijn er in Apeldoorn nog andere activiteiten te melden.

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Vrije Evang. Gemeente, Sprengeweg 15, Apeldoorn.
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-emailadres + het verkrijgen van gemiste lezingen:  wvandoesburg@hotmail.com
Giften tbv deze Bijbellezingen overmaken naar NL06RABO0391602527 t.n.v. W.van Doesburg.
Vorige bijbellezing
24 aug. Jacques Brunt: Hebr. 12: 18 t/m 29 “Grote verantwoordelijkheid”
Volgende bijbellezingen
31 aug. Gellius Vochteloo
07 sept. Armand Gimbrere                14 sept. Jacques Brunt             21 sept. Armand Gimbrere
28 sept. Gijsbert Tomassen               05 okt. Bert van Twillert             12 okt. Johan Schep
19 okt. Jacques Brunt                       26 okt. Gijsbert Tomassen         02 nov. Armand Gimbrere
09 nov. Gijsbert Tomassen                16 nov. Bert van Twillert             23 nov. Gijsbert Tomassen
30 nov. Armand Gimbrere                  07 dec. Johan Schep                14 dec. Armand Gimbrer o.v.b.

Appèldiensten met Willem J Ouweneel.
De eerste dienst begint om 11 sept. a.s.
Klik voor het totale overzicht op  www.vergadering.nu/lezingenapeldoorn.htm

Gravenderwijs, bijbellezingen
Locatie: In het Mozaiek, Westerenkweg 19 te Vaassen. Aanvang 20.00 uur
-Datum: 1 sept.
Spreker Ton Nennie (Never be Silent).
Onderwerp: De onlosmakelijke relatie tussen Jezus en Israel.
-Data: 6, 27 october, 17 november.
Spreker: Ds. Henk Poot
IOnderwerp: de profeet Zacharia
-Datum: 1 december.
Spreker: ds. Lavooy
Onderwerp: De Bijbelse feesten.

Bijeenkomsten in 2017: 5 jan., 2 febr., 2 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni.
Info Loes van ’t Wout 0578-795020

Cursussen Ivriet.

Zodra deze weer beginnen (ws na de zomervakanties 2016) zullen die op deze website vermeld worden.

Joodse lezingen.
Deze lezingen gaan per 18 september a.s. weer beginnen.
Klik voor het totale overzicht op
http://www.joodselezingen.nl.

Meerijden ?
Christenen voor Israel te Nijkerk organiseert frequent bepaalde activiteiten (w.o. lezingen) die ook door mensen uit Apeldoorn bezocht worden. De reis per Openbaar Vervoer is lastig; daarom de vraag, wil je meerijden met anderen laat het weten op info@israel-apeldoorn.nl. Er wordt dan na overleg iets geregeld.

Interessante Links:
www.christenvoorisrael.nl
www.israelplatform.nl/weekbrief/weekbrief.pdf
www.dirkvangenderen.nl
https://ottermedia.wordpress.com
http://www.humansofjudaism.com

Bijzondere reizen:
www.gavereis.nl
www.baptisrael.nl
www.christenenvoorisrael.nl/reizen/