Activiteiten – Agenda

World Proef Culture dag 
De werkgroep Israel-Apeldoorn zal Israël promoten.
Een aantal Isr. organisaties zal daar worden gepresenteerd.
Datum: 1 juli van 12.00 tot 19.00 uur
Locatie: Oranjepark, Apeldoorn.

Israël-zondag / Israël-vriendendag.
dd. 7 oktober dan is het in veel kerken de zgn. Israël-zondag.
’s Middags is er een presentatie / een overleg met een aantal Isr. organisaties die actief zijn in Apeldoorn.
Locatie: ntb. Wilt u een uitnodiging ontvangen ?
Laat het weten aan info@israel-apeldoorn.nl

ISRAEL-expositie 

In 2019 zal er zeker  weer een op Israël-gerichte expositie worden opgezet.
Locatie, datum alsmede nadere informatie zal zeker volgen.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op deze website kunnen ook andere activiteiten worden geplaatst; natuurlijk wel in het kader van Israël en de Bijbel.
Zie daarvoor de pagina “Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel”
Wilt u / wil je  hier jouw / uw activiteiten ook vermeld hebben, stuur even de betreffende informatie op naar info@israel-apeldoorn.nl

Wilt u meewerken om de activiteiten die de werkgroep Israël-Apeldoorn organiseert te bekostigen, maak dan uw gift over op het bankrekeningnummer NL30 RABO 0122 2065 17 ten name van de penningmeester vd werkgroep, J.A. Roukema, Apeldoorn met vermelding  van “Israel zal leven”.
Het emailadres van de plaatselijke werkgroep is info@israel-apeldoorn.nl