Activiteiten – Agenda

Israël-zondag:                                                                                    
Het moment om Israel onder de aandacht te brengen.

dd. 7 oktober dan is het in veel kerken de zgn. Israël-zondag. De gratis krant Israel Actueel kunt u bestellen via cvi.nl/israelzondag
Zie ook de brief hiernaast.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Op deze website kunnen ook andere activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel worden geplaatst.
Zie daarvoor de pagina “Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel”
Wilt u / wil je  hier jouw / uw activiteiten ook vermeld hebben, stuur even de betreffende informatie op naar info@israel-apeldoorn.nl

Wilt u meewerken om de activiteiten die de werkgroep Israël-Apeldoorn organiseert te bekostigen, maak dan uw gift over op het bankrekeningnummer NL30 RABO 0122 2065 17 ten name van de penningmeester vd werkgroep, J.A. Roukema, Apeldoorn met vermelding  van “Israel zal leven”.
Het emailadres van de plaatselijke werkgroep is info@israel-apeldoorn.nl