Activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel.

Feest in het kader van 50 jaar Jeruzalem als de hoofdstad.

Op woensdag, 17 mei was er in het gebouw 055 Condorweg 1 te Apeldoorn een toepasselijk avond in het kader van 50 jaar Jeruzalem.

De sprekers:
de Ambassadeur van Israel in Nederland Aviv Shir-On.
– onze burgemeester de heer John Berends.
– Henri Krooneman, 2e kamerlid van de SGP.
– Benjamin Philip, directeur Hineni, (via live- verbinding).

Verdere medewerkers: Zanggroep Timo en Marjan Salman m.m.v. muziekgroep

Israël-organisaties en/of werkgroepen presenteerden zich met een informatie-tafel  w.o.
stichting Ebenezer Operatie Exodus
– Yad Ezra
– Stichting Vrienden van the House of Light
– Stichting Nachamu Nachamu Ami  www.nachamu.org
– stichting Nes Ammim www.nesammim.nl
– Isropa Bijzondere vakanties www.isropa.nl
– Shaare Zedek, Jeruzalem  www.shaarezedek.nl
– stichting Elah, hulp aan holocaust-overlevenden.
Israel Producten Centrum      www.israelwinkel.nl

Wilt u per bank een gift overmaken ? Dat kan op
NL30 RABO 0122 2065 17 t.n.v de penningmeester van de werkgroep
J.A.Roukema m.v.v. Israel zal Leven en de datum 17 mei.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Op deze website kunnen alle activiteiten worden geplaatst die in Apeldoorn en nabije omgeving plaatsvinden en die in relatie staan tot Israël en de Bijbel.

Wil je / wilt u hier jouw / uw activiteiten ook vermeld hebben, stuur even de betreffende informatie op naar info@israel-apeldoorn.nl
Wilt u meewerken om de activiteiten die de werkgroep Israel-Apeldoorn organiseert te bekostigen, maak dan uw gift over op het bankrekeningnummer NL30 RABO 0122 2065 17 ten name van J.A. Roukema Apeldoorn met vermelding van “Israel zal leven”.
Het emailadres van de plaatselijke werkgroep is info@israel-apeldoorn.nl