Activiteiten – Agenda

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – –
Op deze website kunnen ook andere activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel worden geplaatst.
Zie daarvoor de pagina “Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel”
Wilt u / wil je  hier jouw / uw activiteiten ook vermeld hebben, stuur even de betreffende informatie op naar info@israel-apeldoorn.nl

Wilt u meewerken om de activiteiten die de werkgroep Israël-Apeldoorn organiseert te bekostigen, maak dan uw gift over op het bankrekeningnummer NL30 RABO 0122 2065 17 ten name van de penningmeester vd werkgroep, J.A. Roukema, Apeldoorn met vermelding  van “Israel zal leven”.
Het emailadres van de plaatselijke werkgroep is info@israel-apeldoorn.nl