Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie:
Gebouw vd Baptistengemeente, Bosweg 77, Apeldoorn, (wijk Berg en Bos)
Eerstvolgende bijeenkomst:  27 oktober.
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Spreker: Frits Boekhoff
Onderwerp: Vervolglezing over het onderwerp EINDTIJD.

In Apeldoorn wordt aan Israël gerelateerde lectuur bezorgd bij de kerken en op een aantal bekende kerkelijke adressen. Welke lectuur ?
Hier enkele voorbeelden, t.w. Israël Actueel, Israël Today, Family7 magazine, de nieuwsbrieven van diverse israëlische landelijke werkgroepen of organisaties, zoals Cidi, Immanuel e.a..
Wel gewenst, maar niet ontvangen ? Wel ontvangen, maar niet (meer) gewenst ? Meldt het aan info@israel-apeldoorn.nl

Joodse Gedenkstenen
Op diverse locale plaatsen en data worden er zgn. steenleggingen gedaan ter herinnering aan de Joden die tijdens de 2e wereldoorlog zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn vermoord.
Datum:                       Locatie:                              Tijdstip:        Bijz..
26 oktober               Salland 3                            11.00 uur
7 november             Thorbeckestraat 22       13.30 uur
15 november           1e Johannastraat 1       14.00 uur
24 november           Tut.Noltheniuslaan 9    11.00 uur
Voor meer info, kijk op 
 https://gedenkstenen-apeldoorn.nl

Stadswandelingen Joods Zutphen
Kijk voor informatie op  www.joodszutphen.nl