Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen / Appeldiensten
Op zondagavonden / zingen vanaf 18.40 uur / dienst is van 19.00 tot 20.00 uur / na afloop koffie / Hoofdstraat 220 / parkeren: schoolterrein ingang Prof. Rontgenstraat.
Als deze bijeenkomsten weer gaan beginnen zal dit ook op deze website worden gemeld.
                                                                                                                  
Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Baptistengem. Bosweg 77, Apeldoorn (wijk Berg en Bos),
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-email en tel.-adres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@gmail.com   tel. 06-53319824  
De geplande bijeenkomsten komen te vervallen.
Als weer begonnen wordt met de bijeenkomsten zal dit worden vermeld op deze website.
 
Joodse Gedenkstenen
Op diverse plaatsen en data worden er zgn. steenleggingen gedaan ter herinnering aan de Joden die tijdens de 2e wereldoorlog zijn weggevoerd en in concentratiekampen zijn vermoord.
Welke steenleggingen worden er gerealiseerd ? Daarover zullen wij u op deze website informeren.
Kijk voor meer informatie op https://www.apeldoorn.nl/Joodse-Gedenkstenen

Stadswandelingen Joods Zutphen
Kijk voor informatie op  www.joodszutphen.nl