Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen / Appeldiensten
Op zondagavonden / zingen vanaf 18.40 uur / dienst is van 19.00 tot 20.00 uur / na afloop koffie / Hoofdstraat 220 / parkeren: schoolterrein ingang Prof. Rontgenstraat.
Spreker: Willem Ouweneel. Onderwerp / thema: Wie is de Heer Jezus ?
15 maart: Jezus de Priester, 19 april: Jezus de Koning.
                                                                                                                  
Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Baptistengem. Bosweg 77, Apeldoorn (wijk Berg en Bos),
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-email en tel.-adres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@gmail.com   tel. 06-53319824
Eerstkomende 
bijbellezingen:                           
19 februari Armand Gimbrere (2) Het geduld van God 2 Petrus 3:7-9
26 februari Johan Schep (1)    
04 maart  
Bert van Twillert (2)Openbaring 17:9-18 “Een antichristelijk rijk” 
11 maart  
Theo Niemeijer (1) Jozua “De strijd om het beloofde land” (1)
18 maart  
Armand Gimbrere (3)
25 maart Johan Schep (2)
01 april 
Gijsbert Tomassen (3) Openbaring 2:18-29 “Uw werken, liefde, dienstbetoon, geloof, volharing” – Uiterlijk en innerlijk met elkaar verbonden!? ( Haggaï 2:11-20 )
08 april  Jacques Brunt (1)    
15 april 
Johan Schep (3) 
22 april 
Bert van Twillert (3) Openbaring 18:1-24 “De val van Babel: mene,
29 april  Gimbrere (4)                                                                     \ mene, tekel, ufarsin”  
06 mei  Gijsbert Tomassen (4)  —>  Openbaring 3:1-6 “Leven maar toch dood”
13 mei  Johan Schep (4)                                    \Handelingen 2:37-47 “De levende gemeente”
20 mei  Bert van Twillert (4)  Openbaring 19:1-10 en 21:9-28 “De  bruiden van de
27 mei  Armand Gimbrere (5)                                                                                         \bruiloft”
03 juni  Gijsbert Tomassen (5)  Openbaring 3:14-22 “De lauwheid tegenover het
10 juni  Theo Niemeijer (2)Jozua “De strijd om het beloofde land” (2)                   \hartbesluit
17 juni  Johan Schep (5)   
24 juni 
Jacques Brunt (2)   

Joodse lezingen.
Datum:
Locatie: de Synagoge aan de Paslaan 18
Spreker:
Onderwerp:
De entree is gratis.
Parkeren bij gebouw Menorah (achter) Paslaan 11 (op 1 minuut lopen).

Stadswandelingen Joods Zutphen
Kijk voor informatie op  www.joodszutphen.nl