Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Vrije Evang. Gemeente, Sprengenweg 15, Apeldoorn.
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-emailadres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@xs4all.nl
De  vorige Bijbellezing
13 juni Armand Gimbrere Noach en Lot: De geschiedenis herhaalt zich.
Volgende bijbellezingen:
20 juni Johan Schep Zacharia 14:1-21 Jeruzalems toekomst. 27 juni Frits Boekhoff Micha 1:1-16 Aankondiging van het oordeel over Samaria en Jeruzalem vanwege hun zonden.
4 juli Armand Gimbrere 11 juli Johan Schep Micha 2:1-13 Straf voor de onrechtvaardigen, belofte van de genadetijd. 18 juli Gijsbert Tomassen De feesten des Heeren 25 juli Bert van Twillert Micha 3: 1-12 Bedreiging tegen de leiders van het volk en de valse profeten
1 aug. Gijsbert Tomassen De feesten des Heeren 8 aug. Armand Gimbrere 15 aug. Gijsbert Tomassen De feesten des Heeren 22 aug. Bert van Twillert De Kleding van de Hogepriester
29 aug. Johan Schep Micha 4: 1-13 Verlossing en terugkeer van Israel beloofd “Het komende vrederijk” 5 sept. Jacques Brunt De Tabernakel

Appèldiensten
.

Voor alle bijeenkomsten geldt:
– locatie Gebouw de Ontmoeting, Hoofdstraat 220 te Apeldoorn.
– spreker Willem J. Ouweneel
– aanvang 19.00 tot  circa 20.00 uur.
– Koffie na afloop.
– Parkeren: schoolterrein Prof. Rontgenstraat.
Volgende data / onderwerpen:
Voor de 2e helft van 2018 reeds gepland:
– 23 september
– 21 oktober
– 18 november
– 16 december.
Informatie:
petra.apeldoorn@gmail.com tel. 055-5787462 / 06-12454463

Joodse lezingen.
Locatie: de Synagoge aan de Paslaan.
Tijd: 15.00 tot 16.45 uur.
Eerstkomende lezing: dd. zondag, 14 oktober.
Klik voor een overzichtvan alle (komende) lezingen in 2018 / 2019 op www.joodselezingen.nl/events
De toegang is gratis; wel wordt er een collecte gehouden.