Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Vrije Evang. Gemeente, Sprengenweg 15, Apeldoorn.
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-emailadres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@xs4all.nl
De  vorige Bijbellezing.
21 febr.: Bert van Twillert Zacharia 4:1-14 Het vijfde visioen “de gouden kandelaar en de twee olijfbomen”
Volgende Bijbellezingen:
28 febr.: Armand Gimbrere;  7 maart Johan Schep Zach.5:1-4 Het 6e visioen “de vliegende boekrol”; 14 maart: Gijsbert Tomassen Zach. 5:5-11 het 7e visioen “de vrouw in de efa”; 21 maart: Armand Gimbrere; 28 maart: Bert van Twillert Zach 6:1-8 het 8e visioen “de 4 wagen”; 4 april: Johan Schep Zach.6:9-15 De belofte van de spruit;
11 april: Bert van Twillert Zach.7:1-14 Gehoorzaamheid is wat God verwacht.

Appèldiensten
.

Voor alle bijeenkomsten geldt:
– locatie Gebouw de Ontmoeting, Hoofdstraat 220 te Apeldoorn.
– spreker Willem J. Ouweneel
– aanvang 19.00 tot  circa 20.00 uur.
– Koffie na afloop.
– Parkeren: schoolterrein Prof. Rontgenstraat.
Volgende data / onderwerpen:
-18 maart Het messiaanse vrederijk
-15 april De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Informatie petra.apeldoorn@gmail.com tel. 055-5787462 / 06-12454463

Joodse lezingen.
Locatie: de Synagoge aan de Paslaan.
Tijd: 15.00 tot 16.45 uur.
29 april 2018: Dr. Eric Ottenheijm
Toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.
Informatie:  www.joodselezingen.nl/events

Chaim Eisen
Rabbijn Chaim Eisen spreekt op 8 maart in de Synagoge a/d Paslaan 18.
Thema: Verlossing in Joods Perspectief.
Gratis toegang. Er wordt wel een collecte gehouden.
Aanvangstijd: 20.00 uur.
Er is ook een IPC-productentafel aanwezig.

Een nieuwe serie lezingen van ds. Willem J.J. Glashouwer (in Vaassen)
Overzicht bijeenkomsten:          Klik hier voor  Poster Glashouwer
26 februari Israël Verbonden en Koninkrijk
19 maart: de XII Artikelen en Israël
  7 mei: de tekenen der tijden, totdat …
Locatie: Kerkelijk Centrum de Rank, Torenstraat 15, Vaassen
Aanvang 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.