Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Vrije Evang. Gemeente, Sprengenweg 15, Apeldoorn.
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-emailadres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@xs4all.nl
De  vorige Bijbellezing.
6 dec.: Jacques Brunt Thema uit Psalm 78: 1-8
Volgende Bijbellezingen:
13 dec.: Bert van Twillert n over Lukas 1 Maria (laatste bijeenkomst in 2017)
Eerste bijeenkomsten in 2018:
17 jan. 2018: Gijsbert Tomassen vanuit Zacharia 1: 1-17 Eerste visioen De Man op het rode paard. 24 jan.: Armand Gimbrere 31 jan.: Bert van Twillert: Zacharia 1:18-21 Het tweede visioen “de hoorns en de smeden” 7 febr.: Johan Schep Zacharia 2:1-13 Het derde visioen “De Man met het meetsnoer”  14 febr.: Gijsbert Tomassen Zacharia 3:1-10 Het vierde visioen “de hogepriester Jozua” 21 febr.: Armand Gimbrere 28 febr.: Bert van Twillert Zacharia 4:1-14 Het vijfde visioen “de gouden kandelaar en de twee olijfbomen”

Appèldiensten.
Voor alle bijeenkomsten geldt:
– locatie Gebouw de Ontmoeting, Hoofdstraat 220 te Apeldoorn.
– spreker Willem J. Ouweneel
– aanvang 19.00 tot  circa 20.00 uur.
– Koffie na afloop.
– Parkeren: schoolterrein Prof. Rontgenstraat.
Data / Onderwerpen:
-14 januari 2018 De wederkomst van Christus
-11 februari De opstanding der doden
-18 maart Het messiaanse vrederijk
-15 april De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Informatie petra.apeldoorn@gmail.com tel. 055-5787462 / 06-12454463

Joodse lezingen.
Locatie: de Synagoge aan de Paslaan.
Tijd: 15.00 tot 16.45 uur.
28 januari 2018: Dr. Herman Praag spreekt over ‘Twijfel’ Een religieus sleutelbegrip
29 april 2018: Dr. Eric Ottenheijm
Toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.
Informatie:  www.joodselezingen.nl/events

Een nieuwe serie lezingen van ds. Glashouwer (in Vaassen)
De eerste bijeenkomst in 2018 wordt gehouden op 26 februari
Klik op 2018-02-26 poster ds. Glashouwer
om de volledige tekst te verkrijgen.

JNF Experience
Presentatie van de JNF Experience werkzaamheden.
Datum: 29 januari 2018
Locatie Gebouw 055, Condorweg 1 te Apeldoorn.
Meer informatie zal tegen die tijd zeker volgen.
Informatie www.jnf.nl/experience