Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen / Appeldiensten
Op zondagavonden / zingen vanaf 18.40 uur / dienst is van 19.00 tot 20.00 uur / na afloop koffie / Hoofdstraat 220 / parkeren: schoolterrein ingang Prof. Rontgenstraat.
Spreker: Willem Ouweneel. Onderwerp / thema: Wie is de Heer Jezus ?
Jezus het Offer 9 februari: Jezus de Profeet, 15 maart: Jezus de Priester, 19 april: Jezus de Koning.
                                                                                                                  
Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Baptistengem. Bosweg 7, Apeldoorn (wijk Berg en Bos),
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-email en tel.-adres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@gmail.com   tel. 06-53319824
Eerstkomende 
bijbellezingen:                           
29 januari Frits Boekhoff: (1) Thema “De mens wikt maar God beschikt”
05 februari
Bert van Twillert (1) Openbaring 17:1-8 “Een valse kerk” 
12 februari 
Gijsbert Tomassen  (2)  Openbaring 2:12-17 “De leer van Bileam en het          19 februari Armand Gimbrere (2)                   \ongelijke span” – uit 2 Korinthe 6:14-18
26 februari Johan Schep (1)    
04 maart  
Bert van Twillert (2)Openbaring 17:9-18 “Een antichristelijk rijk” 
11 maart  
Theo Niemeijer (1) Jozua “De strijd om het beloofde land” (1)
18 maart  
Armand Gimbrere (3)
25 maart Johan Schep (2)
01 april 
Gijsbert Tomassen (3) Openbaring 2:18-29 “Uw werken, liefde, dienstbetoon, geloof, volharing” – Uiterlijk en innerlijk met elkaar verbonden!? ( Haggaï 2:11-20 )
08 april  Jacques Brunt (1)    
15 april 
Johan Schep (3) 
22 april 
Bert van Twillert (3) Openbaring 18:1-24 “De val van Babel: mene,
29 april  Gimbrere (4)                                                                     \ mene, tekel, ufarsin”  
06 mei  Gijsbert Tomassen (4)  —>  Openbaring 3:1-6 “Leven maar toch dood”
13 mei  Johan Schep (4)                                    \Handelingen 2:37-47 “De levende gemeente”
20 mei  Bert van Twillert (4)  Openbaring 19:1-10 en 21:9-28 “De  bruiden van de
27 mei  Armand Gimbrere (5)                                                                                         \bruiloft”
03 juni  Gijsbert Tomassen (5)  Openbaring 3:14-22 “De lauwheid tegenover het
10 juni  Theo Niemeijer (2)Jozua “De strijd om het beloofde land” (2)                   \hartbesluit
17 juni  Johan Schep (5)   
24 juni 
Jacques Brunt (2)   

Zoeklicht on tour
Thema: Leven uit verwachting.
6 februari 2020 De Basis Condorweg 1 Apeldoorn 20.00 uur. Gratis toegang
Spreker Theo Niemeijer, info  www.zoeklicht.nl/100jaar

Stadswandelingen Joods Zutphen 
Kijk voor informatie op  www.joodszutphen.nl