Meer activiteiten in het kader van Israël en de Bijbel

Bijbellezingen.
Locatie: Gebouw vd Vrije Evang. Gemeente, Sprengenweg 15, Apeldoorn.
Bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (duren tot circa 21.15 uur).
Contact-emailadres voor o.a. het verkrijgen van gemiste lezingen:
bijbelstudieapeldoorn@xs4all.nl
De  vorige Bijbellezing.
18 okt. Jules Hollebrandse Verwar het koninkrijk van God niet met het koninkrijk der hemelen.
Volgende Bijbellezingen.
25 oct.: Gijsbert Tomassen Exodus 39: 33 t/m 40 Zoals de Here Mozes geboden had
1 nov. Frits Boekhoff  8 nov.|: Gijsbert Tomassen 1 Samuel 18 15 nov.: Gellius Vochteloo
22 nov.: Bert van Twillert 1 Samuel 9: 1-2 en 1 Samuel 13: 14 + 16: 7.
29 nov.: Armand Gimbrere 6 dec.: Jacques Brunt  13 dec.: Bert van Twillert
20 dec. en 27 dec.: geen bijbelstudie.

Studie-avonden van ds. Poot over “Getallen in de Bijbel en de Psalmen”
Volgende avonden  2 november (de 2e), 7 juni 2018
Ds. Henk  Poot, Israelpredikant, verbonden aan de stichting Christenen voor Israël.
Locatie Basisschool ’t Mozaiek, Westerenkweg 19 te Vaassen.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Appèldiensten.
Voor alle bijeenkomsten geldt:
– locatie Gebouw de Ontmoeting, Hoofdstraat 220
– spreker Willem J. Ouweneel
– aanvang 19.00 tot  circa 20.00 uur.
– Koffie na afloop.
– Parkeren: schoolterrein Prof. Rontgenstraat.
Data / Onderwerpen:
-12 november De Antichrist
-10 december Het beest uit de Openbaring
-14 januari 2018 De wederkomst van Christus
-11 februari De opstanding der doden
-18 maart Het messiaanse vrederijk
-15 april De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Informatie petra.apeldoorn@gmail.com tel. 055-5787462 / 06-12454463

Joodse lezingen.
26 november start het nieuwe seizoen.
in de Synagoge aan de Paslaan.
Opperrabijn Binyomin Jacobs spreekt over DE MESSIAS
Hoe denken Joden over de Messias

JNF Experience Events.
Presentatie van de JNF Experience werkzaamheden.
Datum: 29 januari 2018
Locatie Schouwburg Orpheus te Apeldoorn.
Meer informatie zal tegen die tijd zeker volgen.
Informatie www.jnf.nl/experience